Còn 2 triệu ha đất trên cả nước chưa sử dụng

  27/10/2017 - 10:54

Qua các năm, nguồn thu từ đất đóng góp cho ngân sách nhà nước đã tăng đáng kể. Trong năm 2014, nguồn thu này là 55,62 nghìn tỷ đồng, tăng lên 84,43 nghìn tỷ đồng trong năm 2015 và đến năm 2016 là 98,75 nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo của Chính phủ: Tính đến 31/12/2016, trên địa bàn cả nước, nhóm đất nông nghiệp có tổng diện tích là 27,2 triệu ha, nhiều hơn mức cho phép mà Quốc hội đưa ra. Đất rừng phòng hộ là 5,2 triệu ha, thấp hơn 265.000 ha so với chỉ tiêu mà Quốc hội duyệt. Đất rừng sản xuất có 7,5 triệu ha, đất rừng đặc dụng có 2,2 triệu ha, thấp hơn chỉ tiêu Quốc hội duyệt. Đất trồng lúa là 4,1 triệu ha, cao hơn năm 2015 và nhiều hơn mức cho phép của Quốc hội 140.000 ha.

Cũng theo báo cáo, còn tồn tại một số vấn đề trong việc sử dụng đất rừng đặc dụng như: Tình trạng xâm lấn ranh giới giữa vùng đệm với những khu rừng đặc dụng. Người dân nhiều nơi vẫn còn sống trong rừng hoặc có nương rẫy bên trong rừng đặc dụng. Chính vì vậy, tình trạng xâm phạm ranh giới, chặt phá rừng lấy đất làm nông nghiệp vẫn thường xuyên xảy ra. Hệ thống rừng đặc dụng có 164 khu bảo tồn thiên nhiên gồm 11 khu bảo tồn, 58 khu dự trữ thiên nhiên, 30 vườn quốc gia, 20 khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học và 45 khu bảo vệ cảnh quan văn hoá, lịch sử và môi trường.

Số liệu báo cáo cho thấy sự thiếu chặt chẽ trong việc quản lý đất rừng, vẫn còn tình trạng chuyển đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp không theo quy hoạch, chặt phá, khai thác rừng trái phép, đặc biệt tại những địa phương có dân di cư tự do đến. Với diện tích rừng được giao, các công ty lâm nghiệp vẫn chưa có đủ sức để bảo vệ. Việc khai thác rừng chưa coi trọng với người dân mà chỉ chú ý đến các lâm trường, doanh nghiệp nhà nước. Điều này dẫn đến mâu thuẫn lợi ích giữa các doanh nghiệp nhà nước, lâm trường với người dân.

đất chưa sử dụng
Cả nước còn 2 triệu ha đất chưa sử dụng

Tính đến năm 2016, diện tích đất làm muối cao hơn chỉ tiêu mà Quốc hội duyệt, ở mức 17.000 ha. Tuy nhiên, diện tích này tăng giảm thất thường do việc làm muối còn phụ thuộc vào thời tiết, vấn đề khó khăn trong tiêu thụ, giá muối giảm, thu nhập của người dân giảm nên họ không còn mặn mà sản xuất muối mà làm những công việc khác có thu nhập cao hơn. Hay còn tình trạng các hộ diêm dân tự ý chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản từ đất làm muối.

Đất nuôi thủy sản có 790.000 ha. So với năm 2010, diện tích này đã tăng 106,24 nghìn ha và cao hơn chỉ tiêu của Quốc hội. Nguyên nhân của việc tăng mạnh diện tích đất nuôi thủy sản một phần là do được chuyển từ đất trồng lúa sang. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này chủ yếu theo phong trào, chưa tính đến lợi ích chung của toàn vùng nên có những tác động xấu đến ngành trồng trọt, đặc biệt là trồng lúa.

Cũng tính đến cuối năm 2016, kể cả đất quốc phòng, an ninh, đất phi nông nghiệp có 3,9 triệu ha. Trong đó, có 162.000 ha đất ở đô thị, 1,3 triệu ha đất để phát triển hạ tầng, 92.000 ha đất khu công nghiệp và 9.000 ha là bãi thải bãi rác... Những diện tích này đều thấp hơn mức phê duyệt của Quốc hội. Nguyên nhân là do nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước giảm, vốn đầu tư công giảm, nhiều dự án phải đình hoãn, dừng hoặc giãn tiến độ; nền kinh tế khó khăn đã tác động lớn đến quy hoạch và thu hút đầu tư để triển khai các dự án, công trình; một số công trình, dự án có trong quy hoạch nhưng thực hiện chậm do vấn đề tài chính gặp khó khăn hoặc không có nhà đầu tư thực hiện.

Ngoài ra, một số công trình, dự án cấp quốc gia dùng vốn ngân sách Trung ương triển khai chưa đúng tiến độ hoặc chưa triển khai (như một số đường vành đai vùng kinh tế trọng điểm, tuyến cao tốc, sân bay quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai), các trường đại học, tổng kho trung chuyển Miền Đông (tỉnh Đồng Nai)...) khiến kế hoạch sử dụng đất, tiến độ thực hiện quy hoạch bị ảnh hưởng. Việc chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp từ đất nông nghiệp cũng không theo đúng kế hoạch do việc thực hiện các dự án, công trình của các địa phương không đúng kế hoạch.

Theo Chính phủ, việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để chuyển mục đích sử dụng đất gắn với quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, tái cấu trúc, chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế và đảm bảo quốc phòng, an ninh, hình thành những vùng, khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao... Việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất thực hiện theo hướng đảm bảo phù hợp với việc chuyển dịch kinh tế lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ.

Nguồn lực đất đai theo quy hoạch được phân bổ cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển, góp phần phát triển ổn định thị trường BĐS, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng giá trị của đất bằng cách khai thác tốt hơn nguồn lực đất đai, đưa đất đai thành nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội.

Chính phủ cũng cho biết, qua các năm, nguồn thu từ đất đóng góp cho ngân sách nhà nước đã tăng đáng kể. Trong năm 2014, nguồn thu này là 55,62 nghìn tỷ đồng, tăng lên 84,43 nghìn tỷ đồng trong năm 2015, đến năm 2016 là 98,75 nghìn tỷ đồng và “cả nước còn 2 triệu ha đất chưa sử dụng”.

(Theo Thời báo ngân hàng)